Kursavdeling

Norsk Sikkerhetspartner gjennomfører kurs og opplæring i mange former innen brannvern.

Brannøvelser:

Vi gjennomfører hovedsakelig to typer brannøvelser. Enten en evakueringsøvelse med forenklet branninspeksjon eller en teoretisk brannøvelse med praktisk slokkeøvelse.

Vi kan gjennomføre alt fra enkle praktiske slokke øvelser til større industrivern opplæring. Når det gjelder praktiske slokkeøvelser har vi en egen øvelseshenger med innbygd slokkekammer. I tilknytting til disse øvelsene gjennomføres det også en del praktiske eksempler av brann i fettgryte, propan m.m. Under slokkeøvelsene skal samtlige deltakere minst prøve pulverslokker og brannteppe.

 

En evakueringsøvelse med forenklet branninspeksjon går ut på at våre brannkonsulenter gjennomfører en praktisk evakuering av bygget. Dette gjennomføres enten ved at varslingsanlegget utløses eller ved at vi røyklegger deler av objektet. Etter at våre konsulenter finner lokalet tilfredsstillende evakuert gis det kort informasjon på samleplass til de evakuerte om viktigheten av tilfredsstillende brannberedskap. Etter øvelsen blir det gjennomført en forenklet branninspeksjon med hovedvekt på rømningsveier og brannskiller. Det blir utarbeidet en rapport på øvelsen som både tar for seg resultatet fra selve øvelsen og de merknader som ble avdekket under inspeksjonen.

 

En teoretisk brannøvelse er et kurs på ca 3 timer. Kurset er inndelt i 3 blokker. Blokk 1 er grunnleggende brannteori.

Blokk 2 er gjennomgang av branntegninger, instrukser og faremomenter for det aktuelle objektet.

Blokk 3 er praktisk slokke øvelse med demonstrasjon av faremomenter som propan og fettgryter. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha grunnleggende forståelse for hva en brann er, kjenne til gjeldene instrukser og faremomenter.
Kurset er lagt opp med mange praktiske demonstrasjoner og levende instruksjoner.

 

Utover dette så arrangerer vi en rekke andre kurs. Kan nevne:

· Rødt sertifikat

· Grønt sertifikat

· Automatisk slokkeanlegg

· Brannvernlederkurs

© 2013 Norsk Sikkerhetspartner, all rights reserved