Produktavdeling

Vår produktavdeling gjennomfører års kontroller og service av både manuelt slokkerutstyr og nødlys. Kontrollørene våre er sertifisert i henhold til NS3910. Produktavdelingen har godkjent verksted og er registrert som kompetentvirksomhet hos rådet for vedlikehold av håndslokkere. Vi har en egen service bil som er utstyrt for å kunne gjennomføre de fleste typer års kontroller og mindre reparasjoner. Dette gjør at vi kan utføre alle typer service og vedlikehold hos kunden. På den måten unngår vi at kundene utsettes for unødvendig risikoøkning ved at slokkemateriell fjernes fra eiendommen.

Verkstedet vårt er også godkjent for trykkprøving av så vel CO2 flasker som pusteluft flasker.

Vi er forhandler for Jockel Norge og tilfredsstiller de kvalitetskrav som kreves for å være forhandler for dem

Våre markedsområder er Oslo, Akershus og Østfold. Vi har en del større kunder som medfører at vi også gjør noen oppdrag utenfor primær områdene blant annet i Drammensregionen

© 2013 Norsk Sikkerhetspartner, all rights reserved