Konsulentavdeling

Branndokumentasjon:

Vi kan både revidere eksisterende branndokumentasjoner og utarbeide ny branndokumentasjon fra grunnen av. Norsk Sikkerhetspartner leverer kun komplette branndokumentasjoner. Det vil si at vi under utarbeidelse av branndokumentasjoner avdekker eventuelle mangelfulle krav i henhold til gjeldene forskrifter og får ordnet dette. Det kan være mangler som instrukser, intern kontroll rutiner, manglende service avtaler, brannøvelser og lignende. Vi har egne tekniske tegnere til utarbeidelse eller revisjon av tegninger og rømningsplaner. Vår branndokumentasjon tilfredsstiller kravene i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 1. juli 2002. Vårt mål er at etter utarbeidelse av branndokumentasjon skal grunnlagsarbeidet være gjort for å kunne ha en oppegående og tilfredsstillende brannvernsarbeide ved objektet. En branndokumentasjon fra oss kan leveres både i papir utgave og på Cd-rom.

Branntegninger:

Våre tekniske tegnere utarbeider både branntekniske tegninger og rømningsplaner. Dersom det finnes tegninger fra tidligere enten digitale eller i papirformat kan vi revidere disse eller bruke dem som grunnlag for nye tegninger. Hvis det ikke finnes tilfredsstillende tegninger fra tidligere måler vi opp og lager nye tegninger. Våre rømningsplaner er som regel påført generell branninstruks for objektet. Rømningsplaner kan leveres både laminert, i ramme eller på etterlysende plater. De branntekniske tegningene leveres i A3 format klar for innsetting i perm. Dersom andre formater er ønskelig er dette mulig.

Risikoanalyser :

Oppfølgning  rundt tilsyn:

 

© 2013 Norsk Sikkerhetspartner, all rights reserved