Vår største samarbeidspartner og som vi har jobbet tett sammen med siden 2002 er  Jockel. ( Tidligere Hydro Brannsikring)  De er totalleverandør på brannforebyggende.

Vårt valg av å være en forhandler for Jockel Norge er med bakgrunn i kvalitet og seriøsitet. Vi som alle andre i dette markedet får fra tid til annen tilbud om å forhandle eller kjøpe partier med billige varer. Dette er uaktuelt for oss, da vi skal være kjent for god kvalitet og høy kompetanse. Jockel Norge sine krav til kvalitet på det utstyr de leverer er kjent langt utover våre landegrenser. Kravene de stiller til seriøsitet blant sine forhandlere er også med til at vi ønsket å være en del av deres forhandlernettet. Hovedtyngden av de produkter vi leverer er Tysk produsert ved Jockel fabrikker. Vi har selv hatt en delegasjon på fabrikken deres og var meget imponert over kvalitetskontrollrutinene deres. Dette gjør at vi med sikkerhet vet at vi leverer varer av god kvalitet og har et sortiment som dekker de fleste behov til våre kunder.

Vår samarbeidspartner

© 2013 Norsk Sikkerhetspartner, all rights reserved