Våre avdelinger

Brannvernlederassistanse— Gjør oss til en god samarbeidspartner

Brannvernleder assistanse er et sammensatt produkt. Tanken er at man ved å inngå en avtale med oss om brannvernleder assistanse ivaretar vi de funksjoner og oppgaver som påhviler en brannvernleder. På den måten kan bedriftens formelle brannvernleder konsentrere seg om det han/hun er ansatt som og ikke bruke mer tid enn nødvendig på brannvernsarbeidet.

Vi gjennomfører de nødvendige kontroller og øvelser med riktig tidsintervaller i henhold til gjeldene forskrifter og avtaler. Alle som inngår en avtale med oss om brannvernleder assistanse har tilgang til en kostnads fri konsulenttelefon som kan svare på eventuelle spørsmål som måtte dukke opp.

En avtale om brannvernleder assistanse kan inneholde en eller flere av følgende moduler:

·     Evakueringsøvelse med enkel branninspeksjon

·     Røykleggingsøvelse med enkel branninspeksjon

·     Teoretisk øvelse med bruk av håndslokkere

·     Brannvern kurs for ny ansatte

·     Bistand ved branninspeksjon fra Brannvesenet

·     Inspeksjon av sloknings materiell

·     Inspeksjon av nød belysning

·     Konsulent telefon

·     Gjennomgang av branndokumentasjon

·     Revisjon av branndokumentasjon

© 2013 Norsk Sikkerhetspartner, all rights reserved